Vyhlídková plošina Bastei a lázně Rathen

 

Basteibrücke Rathen

Skalní svět vyhlídkové plošiny Bastei s mostem Basteibrücke je zřejmě nejznámější pamětihodností Labských pískovců. Odsud spadá strmý skalní sráz do hloubky 190 m až k Labi. Výhledy dolů po proudu Labe ve směru na Pirnu, mimo jiné na Lilienstein, jsou úchvatné.
Samotná Basteibrücke je přes 75 m dlouhá a se svými sedmi oblouky překonává cca 40 m hlubokou skalní průrvu. Jak již prozrazuje její jméno, patřila Bastei ke kruhovému obrannému systému skalního hradu Neurathen, který je možné si prohlédnout během okružní prohlídky vedoucí po vrcholu skalního útesu.
Pod vyhlídkovou plošinou Bastei se nalézají idylické lázně Rathen se skalním amfiteátrem a jezírkem Amselsee. Skalní amfiteátr Rathen je největším přírodním amfiteátrem v Evropě. Od května do září se zde konají představení divadel ze spolkové země Sasko pro mladé i starší diváky.
Amselsee nabízí možnost projížďky na loďce pod příkře se zvedajícími skalními bloky.

Tady si návštěvníci mohou odpočinout, než se vydají "Švédskými děrami" po stovkách schodů nahoru k vyhlídkové plošině Bastei.