Skálolezectví

Skálolezectví je v naší krajině skal a soutěsek středem pozornosti. Při pohledu na 1000 skalních vrcholů s přibližně 12 000 lezeckých cest různých stupňů obtížnosti poskočí radostí srdce každého lezce. Pro zvědavce a začátečníky jsou k dispozici kurzy v řadě lezeckých škol v bezprostřední blízkosti našeho kempu.