Pro milovníky kultury a historie

Labské pískovce a jejich okolí nabízejí vedle fascinující krajiny také neuvěřitelné množství historických památek, které jsou vesměs spojeny se jménem saského kurfiřta Augusta II. Silného.

 

Pevnost Königstein nabízí mnoho pozoruhodností, jako kupříkladu obranná opevnění, studniční dům, sklepní kóje se sudy, kasemata a muzeální zařízení. K prohlídce je zapotřebí si rezervovat více času.

 

V zahradě zámku Pillnitz, kam je možné dojet kupříkladu Labským parníkem, je již po staletí k vidění jediná kamélie rostoucí v Evropě ve volné přírodě. Obdivovat jejích 10 000 květů je možné na počátku jara.


Lovecký zámeček Moritzburg, barokní zahrada Großsedlitz, zámek Weesenstein a hrad Stolpen představují další milníky na vaší cestě za historií.


Využijte ještě možnost odpočinout si a navštivte skalní amfiteátr Rathen pod vyhlídkovou plošinou Bastei. Vrcholem nabídky je zde uvedení Čarostřelce v kouzelném prostředí skalních kulis.